• Slide5.jpg
  • Slide4.jpg
  • Slide3.jpg
  • Slide2.jpg
  • Slide1.jpg

Logowanie

„Nie wolno szarpać naszej narodowej godności! Jesteśmy bliscy krewni Kazimierza i Maksymiliana, i Męczenników Dachau, i Męczenników Katynia”. Abp K. Majdański, Ojczyzna jest Matką, Łomianki 2005, s. 44.

portertowe„Wiem, komu zawierzyłem: Bogu Życia. I za każdą cenę będę bronił Jego praw, bo i sam otrzymałem z Jego ręki dar życia”. – Autor tych słów był trzynastym dzieckiem swoich rodziców, klerykiem prześladowanym za kapłaństwo, którego jeszcze nie otrzymał, więzionym przez prawię całą II wojnę światową w hitlerowskich obozach koncentracyjnych, duszpasterzem, wychowawcą, redaktorem i naukowcem, biskupem pomocniczym we Włocławku, biskupem szczecińsko-kamieńskim, przyjacielem i współpracownikiem Papieża Jana Pawła II, założycielem Instytutu Studiów nad Rodziną i Instytutu Świeckiego Życia Konsekrowanego Świętej Rodziny. Był przede wszystkim wielkim przyjacielem i apostołem rodzin. Wielu mówiło o Nim po prostu: Ojciec. Odszedł do wieczności 29 IV 2007 r.

To Ksiądz Arcybiskup Kazimierz Majdański.

Ta strona jest właśnie o Nim, a także o tych sprawach, o których – jak możemy przypuszczać – chciałby nam powiedzieć także dziś.