• Slide5.jpg
  • Slide4.jpg
  • Slide3.jpg
  • Slide2.jpg
  • Slide1.jpg

Logowanie

„Nie wolno szarpać naszej narodowej godności! Jesteśmy bliscy krewni Kazimierza i Maksymiliana, i Męczenników Dachau, i Męczenników Katynia”. Abp K. Majdański, Ojczyzna jest Matką, Łomianki 2005, s. 44.

Z postacią Księdza Arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego, zetknęliśmy się jeszcze przed przyjazdem na rekolekcje do Wisełki. Z wielkim poruszeniem słuchaliśmy czytanej w Radiu Maryja książki „Będziecie Moimi świadkami” oraz artykułów w „Naszym Dzienniku”.

Ogromnym przeżyciem było dla nas osobiste spotkanie z Ojcem na rekolekcjach dla rodzin. Każde usłyszane słowo, komentarz były głosem cudownie ocalonego, darem z nieba.

Postać Ojca i Jego świadectwo niosły ze sobą ważne przesłanie o tym, jak Bóg wkracza w historię człowieka i o tym, że nawet największe zło nie jest w stanie zniweczyć Jego zamiarów. To przesłanie jest dla nas nadzieją pośród codzienności, kiedy zmagamy się z różnymi zagrożeniami i doświadczamy spraw po ludzku beznadziejnych.

Świadectwo Ojca odbieramy bardzo osobiście. Jesteśmy przekonani, że został On ocalony nie tylko dla Kościoła, Ojczyzny i świata, ale także dla nas, dla naszej rodziny. Bożym zamiarem było powstanie Instytutu i Wspólnoty Św. Rodziny. Jak ważne to dzieła, skoro Bóg poprzedził je znakiem cudownego ocalenia oraz cierpieniem i śmiercią tylu duchownych w obozie w Dachau. Kościół wzrasta na krwi męczenników.

Czujemy się zaszczyceni, że mogliśmy być świadkami tak ważnego świadectwa. To zobowiązuje. Słuchając Ojca odnosiliśmy wrażenie, jakbyśmy przebywali blisko pulsującego serca Kościoła, w samym Jego centrum, w obliczu spraw fundamentalnych, tym bardziej, że mówił On jednym głosem z Tym, który także został cudownie ocalony – Apostołem życia i rodziny – Janem Pawłem II.

Wiele zmieniło się w naszym życiu. Żyjemy bardziej intensywnie, z większą świadomością, czym jest rodzina, którą tworzymy, kim jesteśmy my sami. A sposób, w jaki Ojciec wykorzystywał darowane mu życie (dzieła, których dokonał jako ksiądz, biskup i profesor), mobilizuje nas do pracy. Nie chcemy zmarnować darowanego nam czasu.

Aleksandra i Robert Kołaczykowie

Wspomnienie nadesłane na jubileusz 60-lecia kapłaństwa Ks. Arcybiskupa K. Majdańskiego w 2005 r.