• Slide5.jpg
  • Slide4.jpg
  • Slide3.jpg
  • Slide2.jpg
  • Slide1.jpg

Logowanie

„Nie wolno szarpać naszej narodowej godności! Jesteśmy bliscy krewni Kazimierza i Maksymiliana, i Męczenników Dachau, i Męczenników Katynia”. Abp K. Majdański, Ojczyzna jest Matką, Łomianki 2005, s. 44.

herbBiskupi herb Księdza Arcybiskupa był bardzo prosty: wypełniony wizerunkiem Świętej Rodziny. Był z Nią związany od lat najmłodszych, poprzez obozowe dzieje. Ukazywał Ją rodzinom jako znak nadziei i ocalenia. Prosił, by Ją przyjęły do swoich domów i naśladowały w codziennym życiu. Temu służyły także jego wysiłki naukowe i duszpasterskie.

Dla posługi wobec Ośrodka naukowego oraz dla formowania rodzin świadomych powołania, którym zostały obdarzone, wiernych Bogu miłości i życia, ks. Arcybiskup Kazimierz Majdański wraz dr med. Moniką Wójcik założył Instytut Świętej Rodziny. Jest to instytut świecki życia konsekrowanego, którego charyzmat stanowi całkowite oddanie Świętej Rodzinie dla szerzenia Jej czci, na chwałę Trójcy Świętej oraz dla posługi wobec rodzin. Instytut ten został powołany do istnienia  w dniu 11 X 1986 r.

foto1Ksiądz Arcybiskup był tego Instytutu Założycielem i Ojcem, a także członkiem i pierwszym uczestnikiem pracy na rzecz rodzin. Stale - wraz z wszystkimi członkami Instytutu: zwyczajnymi i afiliowanymi - powierzał siebie samego i swoją posługę Rodzinie Najświętszej: „Najświętsze Serce Jezusa, Niepokalane Serce Maryi, Święty Józefie, cała Najświętsza Rodzino, oddaję się Tobie w Kościele świętym, na chwałę Trójcy Świętej, dla szerzenia czci i miłości do Ciebie w rodzinie ludzkiej. Pragnę żyć i umrzeć w tych świętych więzach miłości”.

DomWokół Instytutu skupiają się rodziny, pragnące żyć i promieniować duchowością Świętej Rodziny. Tworzą one w swoich miejscach zamieszkania wspólnoty rodzin – zwane Ogniskami Świętej Rodziny. Rodzinom służy też założony przez Księdza Arcybiskupa w 1994 roku Ośrodek Rodzin w Wisełce na wyspie Wolin – miejsce wypoczynku i rekolekcji rodzin.

spotkanie„Rodzino, Bóg ma w tobie upodobanie. Nie znalazł dla swojego Syna Jedynego godniejszego miejsca niż Rodzina – Nazaretańska Rodzina. I tę Rodzinę daje ci Bóg. Jest twoja: «Ikona i wzór każdej ludzkiej rodziny».
Rodzino! Twoja jest Rodzina Syna Bożego i Zbawiciela świata: Twoja «Ikona» i twój «Wzór». Zaufaj Jej na wieki! To jest Przymierze twojego ocalenia i ocalenia świata!” (abp K. Majdański).