• Slide5.jpg
  • Slide4.jpg
  • Slide3.jpg
  • Slide2.jpg
  • Slide1.jpg

Logowanie

„Nie wolno szarpać naszej narodowej godności! Jesteśmy bliscy krewni Kazimierza i Maksymiliana, i Męczenników Dachau, i Męczenników Katynia”. Abp K. Majdański, Ojczyzna jest Matką, Łomianki 2005, s. 44.

Kazimierz Majdański urodził się 1 III 1916 w Małgowie, w ziemi kaliskiej. Ochrzczony został w kościele parafialnym w Liskowie 4 III 1916 r. w święto św. Kazimierza. Jego też imię otrzymał. Najmłodszy z trzynaściorga dzieci Rozalii z domu Mielcarek i Józefa Majdańskich wzrastał w rodzinie głęboko religijnej i patriotycznej. O swoim domu rodzinnym tak pisał:

rodzinne

„Chodzi o dzieje rodziny typowej dla swojego czasu, dzielącej los innych rodzin polskich w niełatwym okresie odzyskiwania przez Ojczyznę wolności po długich latach niewoli. Moje środowisko rodzinne charakteryzowały: prosty i raczej ubogi styl życia, pobożność naznaczona szczególną czcią dla św. Józefa w jego Kaliskim Sanktuarium, sprawiedliwość i uczciwość w relacjach z ludźmi, i wreszcie żywe zainteresowania społeczne i patriotyczne. Dom rodzinny był domem otwartym na nowe życie. Rodzice moi każde z trzynaściorga dzieci przyjmowali jako Boży dar. Toteż panowała radość również z ostatnich narodzin, mimo ciasnoty i niedostatku w trudnych warunkach życia wysiedleńców z bombardowanego podówczas (w początkach roku 1916) Kalisza.
WalentyTak więc z czasem zaczęła budzić się we mnie świadomość, czym – z woli Boga – może i powinien być w życiu człowieka dom rodzinny, zwyczajny i prosty, wrażliwy na wartości, jakie niesie z sobą wiara i życzliwość wobec ludzi: «Najważniejsze – mówiło się wtedy w moim domu – to miłość Boga i przyjaźń ludzi».
Jednakże w sposób szczególny zainteresowania rodziną zostały obudzone poprzez (...) ofiarną działalność na rzecz rodziny mojego starszego brata, Walentego. Charakteryzowała go ogromna dynamika w zakresie życia intelektualnego i działalności pisarskiej, skoncentrowanej przede wszystkim na rodzinie, a zwłaszcza na obronie życia niewinnych i najmniejszych: nienarodzonych. Wyraził to z czasem w sformułowaniu: O równouprawnienie dla ludzkości prenatalnej. Jego postawa promieniowała na otoczenie. Zwłaszcza, oczywiście, na otoczenie najbliższe.”

(Abp K. Majdański, Ocalić Prawdę o rodzinie, Łomianki 2000, s. 43-44).