• Slide5.jpg
  • Slide4.jpg
  • Slide3.jpg
  • Slide2.jpg
  • Slide1.jpg

Logowanie

„Nie wolno szarpać naszej narodowej godności! Jesteśmy bliscy krewni Kazimierza i Maksymiliana, i Męczenników Dachau, i Męczenników Katynia”. Abp K. Majdański, Ojczyzna jest Matką, Łomianki 2005, s. 44.

Wystawa- Synod Biskupów 1980

Wystawa- Synod Biskupów 1980

19 I 1980 r. bp Kazimierz Majdański został powołany przez Papieża Jana Pawła II na wiceprzewodniczącego i sekretarza Watykańskiego Komitetu ds. Rodziny – kierował Komitetem i we współpracy z Sekretariatem Generalnym Synodu Biskupów przygotowywał Synod Biskupów roku 1980 nt. „Zadania rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym”. W pracy tej wspierał go zespół pracowników naukowych Instytutu Studiów nad Rodziną w Łomiankach.

synodalneDziałania podjęte przed Synodem obejmowały: przygotowanie analizy stanu duszpasterstwa rodzin w poszczególnych krajach, gromadzenie literatury światowej, dotyczącej rodziny, przygotowanie Wystawy synodalnej, udział w pracach Rady Synodu, podejmującej dyskusję nad projektem Instrumentum laboris, sporządzenie ewidencji organizacji działających na rzecz rodziny chrześcijańskiej w poszczególnych krajach i w zakresie międzynarodowym, osobiste kontakty z przedstawicielami wielu z nich, koordynacja prac tych organizacji na rzecz Synodu, przygotowanie publikacji zawierającej teksty Ojca Świętego odnoszące się do małżeństwa i rodziny.

Synod obradyBp Majdański podjął także dwie ważne dla przebiegu Synodu inicjatywy o charakterze pionierskim: zorganizowanie udziału w Synodzie audytorów świeckich (głównie małżonków) oraz przygotowanie Światowego Dnia Rodzin w Rzymie (12 X 1980). Brał aktywny udział w pracach Synodu.

Rada1aPo zakończeniu Synodu św. Jan Paweł II zaprosił go do współpracy na rzecz powołania odrębnego dykasterium watykańskiego, zajmującego się sprawami rodziny. O tej współpracy tak napisał Papież w Liście z 4 XI 1981: „Po zakończeniu Synodu przyczynił się Ksiądz Biskup przez wysoce kompetentne naświetlenie sprawy do tego, że na miejsce dotychczasowego Komitetu do spraw Rodziny, podporządkowanego Papieskiej Radzie Świeckich, powstała odrębna Rada do spraw Rodziny jako samodzielne dykasterium Kurii Rzymskiej.” W latach 1981-1993 bp Majdański był członkiem Prezydium tejże Rady.